Activiteiten.


Activiteiten:

-Inventarisaties; BMP-A, BMP-B, MUS,
-Tellingen; Trektellingen, PTT-telling.
-Nestkasten maken voor o.a. Kerkuil, Bosuil, Steenuil en diverse zangvogels.

 

Vogelatlas 2012 -2015 Inmiddels afgerond! Boek verschijnt waarschijnlijk in 2017-2018.